Spilvejledning

 1. Scenen sættes Eleverne ser videoen med billeder og fortælling op til konfliktens start
 2. Rollerne fordeles og går i dialog om, hvad det er for en rolle, de skal spille i løsningen af konflikten.
  1. Eleverne får elevteksten udleveret. Mens eleverne læser teksten, er det hensigtsmæssigt, at de noterer ned/markerer de steder, der har særlig betydning for deres rolle.
  2. Efterfølgende skriver de noter til, hvordan de vil forholde i den nuværende situation. Hvad er et krav for at indgå i et forlig? Hvad kan de gå på kompromis med? 
  3. Hvad frygter de mest? Hvad ønsker de mest?
 3. Dilemmaspillet spilles
  1. Placer alle deltagerne i en hestesko, med tre borde i åbningen til Viggo Kampmann, Havnefogeden og Landsstyret. Alle parterne får udleveret skemaet, hvorpå de kan notere holdninger og konsekvenser på.
  2. Spillet sættes i gang. Landsstyret åbner med et skitsere baggrund og status for konflikten. Inden ordet gives videre opfordres til at der findes en ikke voldelig løsning.
  3. Derefter får parterne ordet på skift. Vælg den rækkefølge som er på det udleverede skema.
  4. Når alle parterne har haft mulighed for at ytre deres holdninger, kan der spørges ind til det sagte. Her kan der ledes efter parter, som rollerne deler meninger med, og hvor der er muligheder for at gå sammen for at øge presset.
  5. Til sidst forsøger Viggo Kampmann at skitsere en løsning, alle kan acceptere.
  6. Løsningsforslaget diskuteres og behandles af de forskellige parter. De melder tilbage, hvordan de vil forholde sig til forslaget. Kommer der ro på konflikten? Eller ender det med et fysisk opgør med det danske politi? Noter konsekvenser ned i sidste kolonne på skemaet.
  7. Læreren skriver på tavlen den endelig beslutning. Herefter byder alle parterne ind med, hvad konsekvensen af beslutningen vil blive, på baggrund af det, der blev sagt.
  8. Til sidst præsenteres det, der faktisk skete
 4. Evaluering 
Materialer til dilemmaspillet:

Download og print disse materialer

Rollekort - én af hvert kort

Dilemmaskema - 9 stk., ét skema til hver rolleindehaver/-gruppe


Senest ændret: tirsdag den 2. november 2021, 17:56