Spilvejledning

  
 1. Scenen sættes: Eleverne ser videoen med billeder og fortælling op til konfliktens start
 2. Rollerne fordeles og går i dialog om, hvad det er for en rolle, de skal spille i løsningen af konflikten. Alle roller spilles af flere elever, der arbejder sammen om rollen og forbereder sig på, hvordan de vil arbejde sammen om præsentation og hjælpe hinanden under diskussioner.
  • Eleverne får elevteksten udleveret. Mens eleverne læser teksten, er det hensigtsmæssigt, at de noterer ned/markerer de steder, der har særlig betydning for deres rolle.
  • Efterfølgende skriver de noter til, hvordan de vil forholde sig i den nuværende situation. Hvad er et krav for at indgå i et forlig? Hvad kan de gå på kompromis med? 
  • Hvad frygter de mest? Hvad ønsker de mest? 
  • Hver gruppe laver en øverunde, hvor de præsenterer deres rolles holdninger, ønsker og argumenter.
 3. Dilemmaspillet spilles
  • Placér alle deltagerne i en hestesko, med et mødelederbord i åbningen til Viggo Kampmann og Niels Elkær-Hansen (mødeledere). De øvrige deltagere palceres rundt i hesteskoen. Alle parterne får udleveret skemaet, hvorpå de kan notere holdninger og konsekvenser på. 
  • Spillet sættes i gang. Viggo Kampmann åbner med at byde velkommen og skitsere baggrund og status for konflikten, og at formålet med mødet er at forhandle og indgå et forlig.
  • Derefter får parterne ordet på skift. Rækkefølgen står på Viggo Kampmanns rollekort. Niels Elkær-Hansen hjælper Viggo Kampmann med mødeledelsen og notatføringen. 
  • Når alle har præsenteret sig selv, deres holdninger og ønsker, præsenterer Viggo Kampmann og Niels Elkær-Hansen de seks forligspunkter, som de er med sig. 
  • Disse forligspunkter diskuteres.
  • Viggo Kampmann og Niels Elkær-Hansen skitserer en løsning, som præsenteres. 
  • Løsningsforslaget diskuteres og behandles af de forskellige parter. De melder tilbage, hvordan de vil forholde sig til forslaget. Der kan stemmes, hvis man ikke bliver enige. Kommer der ro på konflikten? Eller ender det med et fysisk opgør med det danske politi? Noter konsekvenser ned i sidste kolonne på skemaet. 
  • Læreren skriver på tavlen den endelig beslutning. Herefter byder alle parterne ind med, hvad konsekvensen af beslutningen vil blive, på baggrund af det, der blev sagt. 
  • Til sidst præsenteres det, der faktisk skete
 4. Evaluering

Materialer til dilemmaspillet

Download og print disse materialer:

Rollekort - én af hvert kort

Dilemmaskema - 10 stk., ét skema til hver rolleindehaver/-gruppe

Senest ændret: fredag den 3. december 2021, 04:10