Kilde 4: Selvstyreloven på Færøerne – Færøernes fremtid

Uddrag fra brev finansminister Nicolai Wammen 19. december 2019 vedr. bloktilskuddet til færøerne:

"Færøernes landsstyre har over for finansministeren tilkendegivet, at landsstyret ønsker at fastholde statstilskuddet uændret nominelt på de nuværende 641,8 mio. kr. i 2020.

Jeg har meddelt min færøske kollega, at regeringen kan imødekomme dette ønske, således at bloktilskuddet for 2020 bliver på 641,8 mio. kr.

Færøernes landsstyre har endvidere ønsket, at der ikke udarbejdes en seperat særlov, der fastsætter tilskuddet til Færøernes hjemmestyre, men at tilskuddet fremadrettet vil blive fastsat årligt på den danske og færøske finanslov."

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/F%C3%86U/bilag/9/2128480/index.htm


Spørgsmål:

  • Hvor meget svarer tilskuddet til pr færing bosat på Færøerne?

  • Hvorfor tror I, at det færøske hjemmestyre ønsker beløbet forhandlet hvert år?

Senest ændret: mandag den 6. december 2021, 11:32