Kilde 3: Dansk styre

Nationaltidende, hvis synspunkter passede med Det Konservative Folkepartis, skrev sådan om det færøske parti Folkeflokkens ønske om selvstændighed:

”Færøerne er et dansk amt. Og overfor den færøske befolkning står det moderne, folkestyrende Danmark med god samvittighed – uanset hvad der kan have været at klage over i længst forsvundne dage.

Dansk styre har ikke blot på enhver måde søgt at tage hensyn til Færøernes egenart og gamle kultur. […] – overalt vil det kunne konstateres, at den danske stat har søgt at være den færøske befolknings hjælper og ofret Færøerne en lige så stor, ja måske en større opmærksomhed end noget andet dansk amt.”

Kilde 3 er et bearbejdet uddrag fra Nationaltidende 11. juni 1943


Spørgsmål:

  • Hvad mener de fire politikere om færøsk selvstændighed?

  • Hvordan argumenterer de for deres synspunkt?

  • Hvem af de tre er du mest enig med? Begrund dit svar.

Senest ændret: mandag den 6. december 2021, 11:30