Kilde 2: Fordelene ved fællesskabet

Sambandspartiet, der ønskede at bevare tilknytningen til Danmark, havde under valgkampen i 1943 en anden opfattelse:

”Tror man virkelig, at det vil lykkes Færøerne i al fremtid at passe sine egne sager uden før eller senere at komme i afhængighedsforhold til fremmede? […] I den tid, Færøerne har hørt sammen med Danmark, har vi kunne pleje og udvikle vort eget sprog og kultur. Ingen vil kunne benægte det. Når krigen er forbi, har vi mere end nogensinde brug for at stå sammen med et Danmark, der i kraft af sin position som et af frihedens og demokratiets mønsterlande har vundet anerkendelse og respekt.”

Kilde 2 er et bearbejdet uddrag fra Børsen 14. august 1943.


Spørgsmål:

  • Hvad mener de fire politikere om færøsk selvstændighed?

  • Hvordan argumenterer de for deres synspunkt?

  • Hvem af de tre er du mest enig med? Begrund dit svar.


Senest ændret: mandag den 6. december 2021, 11:29