Kilde 2: Enok til Christian

Enok til Christian, Tórshavn, 16. april 1881

"... jeg mener ... at der næppe bør stiles højere end til at få det brugt som mundtligt ved undervisningen i skolerne og hos præsten.

Allerede indførelsen af det som kirkesprog er noget, som i hvert fald ligger langt henne i tiden, hertil udkræves for det første, at befolkningen er vant til at bruge og høre det brugt ved højtidelige lejligheder, og dernæst en oversættelse af salmerne, som det vil tage nogen tid at lære at elske i den nye sprogform, og til hvis omklædning, der behøves en digter. ..."

Kilde: Ein kvistur, s. 16


Spørgsmål:

  • Hvad tror i Christian i kilde 1 mener med, at sproget er “mere et middel end et mål”?

  • Hvad er Enoks svar til sønnen på ønsket om at indføre færøske som det primære sprog i skolen? Er I enige eller ej? Begrund jeres svar.

  • Hvad fortæller det om brugen af dansk fremfor færøske, at far og søn skriver sammen på dansk?

Senest ændret: mandag den 6. december 2021, 11:20