TEMA 3: Færøerne – et dansk amt

Fra 1816 til 1948 var Færøerne et dansk amt.

Efter Kielerfreden i 1814 havde den enevældige konge i Danmark den suveræne administration over Færøerne. I 1816 bliver Færøerne integreret som et amt i Danmark (Færø Amt), ledet af danske amtsmænd.

1938 bliver dansk og færøsk sidestillet som sprog i kirker og skoler. Først med selvstyreloven i 1948 bliver færøsk hovedsproget på Færøerne.

Frem til 1938 var det et krav, at det primære sprog på Færøerne i skolerne og den offentlige administration var dansk. Det var der blandt mange stor utilfredshed med. I dag er det primære sprog færøsk, men f.eks. i gymnasierne er de fleste undervisningsmaterialer stadig på dansk.

Debatten blandt færinger var intens i forhold til retten til at tale færøsk i skoler og andre læreanstalter. Det ses blandt andet i korrespondancen mellem far Enok og søn Christiann Bærentzen i slutningen af 1800 tallet.


Flagstriden i 1930’erne

I 1919 tegnede tre unge færinger det første færøske flag.  De studerede i København, men var glødende fortalere for Færøernes selvstændighed. Flaget fik navnet “Merkið”. Første gang, det blev hejst var til et bryllup i juni 1919. Den danske regeringen anerkendte ikke det færøske flag som et officielt flag. Alligevel brugte mange færinger det aktivt til større begivenheder. Det førte til flere stridigheder mellem Danmark og Færøerne. En episode genfortælles ofte i dag. Da man i 1930 fejrede Altingets 1000 års jubilæum, beordrede daværende statsminister Thorvald Stauning det dengang ikke-anerkendte færøske flag fjernet med bemærkningen: ”Fjern den klud”. En udtalelse, der blev gentaget, da Færøerne åbnede egen repræsentation på Island i 2007

https://knr.gl/da/nyheder/f%C3%A6r%C3%B8sk-flagstrid-l%C3%B8st

Først i 1940, da Danmark blev besat af tyskerne, og England besatte Færøerne ændrede flagets status sig. De færøske skibe kunne ikke sejle med Dannebrog, og englændernes tillod derfor færingerne fra den 25. april 1940 at sejle under deres eget flag. Det gik stærkt, da de fleste færøske skibe havde det færøske flag med om bord og hurtigt fik skiftet det ud med Dannebrog. Med selvstyret i 1948 blev det færøske flag “Merkið” anerkendt som Færøernes officielle flag. Den 25. april er national flagdag på Færøerne.

Kilde 6 (taget fra HistorieLab)

Fare, fare færing

Tegningen af de to mænd er en satiretegning fra 1946. Tegning var fra hæftet ”Svikmøllen”, som lavede satiriske tegninger.

 Tegningen af de to mænd er en satiretegning fra 1946. Tegning var fra hæftet ”Svikmøllen”, som lavede satiriske tegninger.

Kilde 1 Kilde 2 Kilde 3 Kilde 4 KIlde 5 Kilde 6
Christian
til Enok
Enok til
Christian
Stauning
lokker
Fjern den klud
Interesse for
Færøerne
Fare, fare, færing

Senest ændret: mandag den 6. december 2021, 11:18