Kilde 5: Selvmord

Hver 5. grønlænder har overvejet at begå selvmord.

Hver 5. grønlænder har overvejet at begå selvmord. Hvert år begår ca. 40 grønlændere selvmord. Ud fra befolkningstallet svarer det til 7-8 gange så mange som i Danmark. Selvmordsraten i Grønland er en af de højeste i verden. Unge grønlandske mænd står for de fleste selvmord.

Antallet af selvmord i Grønland steg omkring 1960.

I 2019 bragte Kristeligt Dagblad en artikel om selvmord i Grønland. Det var skrevet på baggrund af interviews med eksperter, bl.a. Christina Viskum Lytken Larsen, Syddansk Universitet:

I Danmark er selvmordsraten stigende med alderen. Men i de arktiske regioner er det de unge, der begår selvmord. På en måde er det blevet en kultur, fordi de unge bliver konfronteret med det, fra de er helt små. Det er pludselig en mulighed for dem. […]

Det er i de små samfund i bygderne, at selvmordsraten er højest, og i særdeleshed de nordlige og østlige egne af Grønland. […]

Det bedste værn mod selvmord er forbedrede levevilkår. I vores befolkningsundersøgelser blandt voksne kan vi se, at der er meget høj forekomst af selvmordsadfærd blandt de personer, der er vokset op med vold, overgreb og alkoholproblemer i barndomshjemmet. Hos dem er der tre-fire gange så mange selvmordsforsøg.

(Kilde: Kristeligt Dagblad, 24. november 2018)


Spørgsmål:

  • Hvilke forklaringer giver kilden på de mange selvmord i Grønland?Senest ændret: mandag den 6. december 2021, 10:10