Kilde 4: Bloktilskud

Grønland modtager næsten 4. mia. kr. om året i bloktilskud fra Danmark.

Grønland modtager næsten 4. mia. kr. om året i bloktilskud fra Danmark. I 1996 sagde Per Rossing Petersen, der i 2016 blev formand for partiet Inuit om bloktilskuddet:

Vi kan godt klare os uden dette bloktilskud, endda meget bedre […]. På denne måde (når vi får bloktilskud) får grønlænderne igen frarøvet den meget vigtige ansvarsfølelse og selvværdsfølelse, som indtil dags dato er blevet frataget gennem denne koloni-agtige måde, landet bliver styret på, og gennem bloktilskuddet, som jo også giver en sovepude-effekt på hele samfundet. Lad os se hvad der egentlig ville ske, hvis vi fjerner dette – roden til alt ondt – bloktilskud.

Kilde: Jón Th. Thór (m.fl.): Naboer i Nordatlanten. Færøerne, Island og Grønland. 2012)


Spørgsmål:

  • Hvad er ophavsmandens (Per Rossing-Petersen) begrundelse for, at Grønland ikke længere skal have bloktilskud?

  • Overvej om der er noget om ophavsmandens opfattelse.

  • Bloktilskuddet udgør halvdelen af selvstyrets indkomst. Hvilke konsekvenser ville en afskaffelse af bloktilskuddet mon have?

Senest ændret: mandag den 6. december 2021, 10:09