Kilde 9: Den store beslutning

På Landsrådsmødet den 9. september 1952 besluttede et enigt landsråd at stemme for, at Grønland blev en dansk amt.

På Landsrådsmødet den 9. september 1952 besluttede et enigt landsråd at stemme for, at Grønland blev en dansk amt – og dermed en del af Danmark. Efterfølgende holdt landsrådsmedlem
Augo Lynge en tale, hvor han bl.a. sagde:

Et af det nuværende landsråds fornemste ønsker er at knytte Grønland til moderlandet […]. I 231 år har Grønland og Danmark hørt sammen som koloni og moderland. I dette lange tidsrum
foregået en udvikling i Grønland. Mange forbindelsestråde er blevet knyttet sammen, som efterhånden er så stærke, at tilnærmelse nu bør bringes til afslutning ved at knytte Grønland fast til Danmark.
[…]

Vi ser mange steder kolonikampe, hvor indfødte kæmper for at rive sig løs fra moderlandet og blive selvstændige […]. Men her i Grønland vil vi gerne gøre det modsatte. Her vil vi gerne benytte
vor nyligt erhvervede bestemmelsesret til at knytte Grønland fast til moderlandet.
[…]

Vi er overbevist om, at det er til vor fordel. Fordi det er en forudsætning for, at udviklingen kan videreføres politisk, kulturelt, økonomisk og sprogligt, og dermed gøre Grønland til et normalt udviklet civiliseret land.

(Kilde: Grønlandsposten 24. sep. 1952)


Spørgsmål:

  • Hvilken holdning har Augo Lynge til, at Grønland bliver en del af Danmark?

  • Hvad er Lynges begrundelse for, at Grønland skal vælge en anden vej end andre kolonier?

  • Hvordan opfatter Lynge Grønlands udvikling?

Senest ændret: mandag den 6. december 2021, 09:17