Kilde 7: Fra det primitive til det civiliserede

Statsminister Hans Hedtoft

I 1950 skulle den danske statsminister Hans Hedtoft i FN forklare, hvorfor Danmark fortsat havde Grønland som koloni:

Den grønlandspolitik, Danmark har ført gennem ca. 175 år, har været præget af et ideelt ønske om at hjælpe grønlænderne. […] Vort mål har aldrig været at udbytte. Derimod har vi ønsket at værne og højne det primitive folk, som det var os betroet at lede frem.

Vi har haft moralsk forpligtelse til med vort eksempel at vise verdens andre nationer, hvorledes vi på human måde forståer at føre grønlænderne frem fra det primitive stade op til det niveau, vi selv befinder os på. Dette har været vores grund til at besidde Grønland."

(Kilde: Andersen, Astrid Nonbo: Grønland vil skrive sin egen historie. 2014)


Spørgsmål: 

  • Hvordan forklarer Hans Hedtoft, at Grønland fortsat var en koloni?

  • Hvilken opfattelse af Grønland og grønlandsk kultur kommer til udtryk i kilden?

  • Denne opfattelse af folkeslag i de tidlige kolonier var udbredt i midten af 1900-tallet. Hvad kan være forklaringen på, at der er få, som har denne opfattelse i dag?

Senest ændret: mandag den 6. december 2021, 08:55