Kilde 6: Uenighed om fremtiden

I den grønlandske avis Avanganamiok (Nordgrønlænderen) diskuterede landsrådsmedlemmerne Frederik Lynge og Gerhard Egede.

Ikke alle var enige i den danske regerings planer for Grønland. I den grønlandske avis Avanganamiok (Nordgrønlænderen) diskuterede landsrådsmedlemmerne Frederik Lynge og Gerhard Egede planen. Den dansksprogede avis Grønlandsposten refererede deres diskussion.

"Lynge kaldte regerings plan for et ultimatum. […] Han bebrejdede Landsrådene, at de ikke gav sig Tid til at rådspørge befolkningen før de slog til (accepterede regeringens planer for Grønland) […] Hvordan vil det blive, når (danske) fiskerne efterhånden kommer til vort land i større tal […] og i deres store både kan fiske på søterritoriet, hvor der er store fiskerigdomme. […]Lynge kritiserede Landsrådet for at være for ringe til at udpege de medlemmer, der skal repræsentere den grønlandske befolkning i Grønlandskommissionen."

Egede forklarede, at Landsrådets svar til regeringen blev givet efter moden overvejelse og efter mange forhandlinger og diskussioner. Egede sagde:

"Vi ønsker at få et fuldt ansvar, så vi kan blive ligestillet med de danske i Grønland, vi vil vinde Tillid fra alle Kanter og vi vil gøre det gennem selvhjælp. Vi har taget mod til os til at rydde hindringerne. Vi ved, at det er forbundet med et meget stort Ansvar."

Om Grønlandskommissionens sammensætning mente Egede:

"Det ikke er vigtigst, hvem der er blevet valgt til Kommissionen, men at Kommissionsmedlemmerne arbejder for Grønlændernes Sag.

(Kilde: Grønlandsposten 1. feb. 1949)

Senest ændret: mandag den 6. december 2021, 08:54