Kilde 5: Statsministerens planer

I sommeren 1948 besøgte statsminister Hans Hedtoft (1903-1955) Grønland

I sommeren 1948 besøgte statsminister Hans Hedtoft (1903-1955) Grønland. I en tale til Landsrådene sagde han bl.a.:

Lad mig derfor straks sige, at det er hele Danmarks ønske at bevare og udbygge den aarhundredgamle Tilknytning mellem Grønland og Danmark. Danmark ønsker at bevare suveræniteten (magten) over Grønland.  Al anden tale har intet med det danske folks vilje og ønske at gøre.

Og det er ligeledes hele det danske folks ønske, at den kommende tids udvikling af Grønlands økonomiske og kulturelle liv udelukkende skal have til formål at højne og forbedre grønlændernes levevilkår.

(Kilde: Grønlandsposten, 1. september 1948 https://timarit.is/page/131641?iabr=on#page/n0/mode/1up)


Spørgsmål:

  • Hvordan mener Hedtoft, at forholdet mellem Danmark og Grønland skal være i fremtiden?

  • Hvad skal der ifølge Hedtoft ske med Grønland?

  • Hedtoft taler om ”det danske folks ønske”. Hvorfor mon han ikke nævner et grønlandske folks ønske?

  • Hvad kan Hedtoft mene med ”Al anden tale”

Senest ændret: mandag den 6. december 2021, 08:52