Kilde 4: Hvad nu med Grønland?

Anlæggelse af vej

Danmark havde holdt sin koloni og dens befolkning isoleret fra omverdenen. Men under 2. Verdenskrig var der flere tusinde amerikanske soldater i Grønland. De havde givet grønlænderne mere indsigt i omverden og adgang til flere varer.

Efter krigen fik Danmark magten over Grønland tilbage. Grønlands Styrelse, der Hvad skulle der ske med Grønland. Skulle landet åbnes mere op og Grønland moderniseres, eller skulle man vende tilbage til isolationen fra før krigen? I 1946 udgav Grønlands Styrelse en betænkning, der anbefalede, at man i hvert fald nogle år vendte tilbage til det ”normale” som før krigen.

På et møde i vinteren 1946 blev betænkningen diskuteret. En af talerne var redaktøren af Grønlandsposten Kristoffer Lynge. Grønlandsposten refererede talen.

"Landsrådets vigtigste ønske er at flytte Grønlands ansvarlige ledelse fra Danmark til Grønland. Det er man i betænkningen gået behændigt udenom. Man ønsker forholdene ført tilbage til førkrigsforhold. Man vil ikke anerkende den udvikling til grønlændernes modning, der foregik under krigen. Mange af de ellers gode forslag i den sidste del af betænkningen viser, at man ikke har villet tage de mennesker, der skal føre forslagene ud i livet, og som har personlige erfaringer, med på råd. […]

Til slut udtalte redaktør Lynge, at grønlændernes og grønlands-danskernes spontane- begejstring over genforeningen med Danmark meget hurtigt var blevet vendt til bitter skuffelse. […]

"Krigstiden har vist os, at kulturel og erhvervsmæssig udvikling i Grønland kan fremmes i betydeligt hurtigere tempo end hidtil, når den ansvarlige ledelse har en daglig kontakt med landet og befolkningen. I over 200 år er vi blevet opdraget til at se, at alt dirigeredes og bestemtes fra København. […]

Men 5 års perioden, 1940—45, har vist os, at det kan være anderledes og endda til uvurderlig gavn for den grønlandske befolkning. Lad os ikke begå en fejlpolitik, der fjerner Grønland fra Danmark.

(Kilde: Grønlandsposten, 31. december 1946)


Spørgsmål:

  • Hvem har tilsyneladende udarbejdet betænkningen om Grønland?

  • Hvad synes du, at det viser om den danske regerings syn på Grønland og grønlænderne?

  • Hvilken kritik har Kristoffer Lynge af betænkningen?

  • Hvad mon Lynge mener med den sidste sætning?


Senest ændret: mandag den 6. december 2021, 08:51