Kilde 3: Dansk er vejen frem

Efter krigen drøftede landsrådene Grønlands fremtid.

Efter krigen drøftede landsrådene Grønlands fremtid. De fleste mente, at det var nødvendigt, at dansk blev hovedsproget i Grønland. Her er et par citater fra diskussionen:

Nicolaj Rosing: ”


Det er tydeligt, at hvor meget vi end kræver udvikling, er der snævre grænser for, hvad vi kan udrette, så længe vi ikke behersker mere end det grønlandske sprog. På den måde vil i aldrig komme på lige fod med andre nationer. […]”

Peter Street: ”

Folk i Grønland er ved at forstå, at med udelukkende kendskab til grønlandsk lader det sig ikke gøre at komme op på siden af voksne nationer. På grund af vort manglende kendskab til fremmede sprog, foregår vor udvikling alt for langsomt.

(Kilde: Ole Vinding: Grønland 1945. 1946)


Spørgsmål:

  • Hvilken holdning ville du have, hvis du var landsråds-medlem og deltog i debatten i 1945?

  • Ud fra et nutidsperspektiv - hvilken holdning har du til spørgsmålet om dansk i Grønland? Begrund.

  • Overvej hvilken betydning sproget har for ens forståelse af sig selv og ens omgivelser.

Senest ændret: mandag den 6. december 2021, 08:49