Kilde 5: Bevar Grønland som det er

Knud Oldendow (1892-1975) var i 1920’erne inspektør i Grønland og i 1930’erne direktør i Grønlands styrelse.

Knud Oldendow (1892-1975) var i 1920’erne inspektør i Grønland og i 1930’erne direktør i Grønlands styrelse. Han skrev flere bøger om Grønlands historie og natur. Oldendow ønskede at bevare monopolet og beskytte grønlænderne mod påvirkninger udefra:

”[…] der er næppe noget andet kulturfolk (danskerne) i hele den vide verden, der har et lignende humant kolonistyre. Det har alene haft til formål at beskytte den indfødte befolkning.

Fra alle sider har der været sagt Danmark mange smukke, følte og rigtige komplimenter, som vi uden ubeskedenhed har kunnet tage til indtægt. Internationalt er dansk kolonistyre i Grønland forbilledligt – og det har folket bag sig. […]

Monopolet har været gavnligt og nødvendigt for at værne om det grønlandske folks naturlige og sunde opvækst. Det må anses for uheldigt og farligt allerede nu at ophæve det ved indførelse af frihandel. […]

Det grønlandske folk er endnu ikke modent til friere forhold med ukontrolleret samkvem med andre. Det vil medføre stærk tilbagegang og delvis ødelæggelse af det, der allerede er nået.

(Knud Oldendow: Grønland. 1936)


Spørgsmål:

  • Hvordan har Danmark været som kolonimagt ifølge kilden?

  • Kan man stole på ophavsmandens (Oldendow) vurdering. Begrund.

  • Hvorfor mener ophavsmanden, at monopolet skal bevares?

  • Hvad viser det om ophavsmandens syn på grønlænderne?

Senest ændret: mandag den 6. december 2021, 08:04