I 2019 afsatte folketinget en uddannelsespulje til at styrke undervisningen i danske folkeskoler med fokus på historie, kunst og kultur i Grønland og på Færøerne. 

UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole gik sammen med HistorieLab om at udvikle et online materiale henvendt til de danske folkeskoleelever på mellemtrinnet og i udskolingen, der lader færøske og grønlandske unge fortælle om deres hverdag, deres skoleliv og deres historie.

Materialet består af forskellige læringsvideoer. Læringsvideoerne suppleres af en online kildebank, et brætspil og et dilemma-spil med tilhørende undervisningsvejledning.

Materialerne afprøves i samarbejde med Den Tyske Skole i Haderslev og Stokkebækskolen i Gudme i pilotforløb, der skal tilvejebringe didaktiske og faglige koncepter for undervisningen.